Vítejte na stránkách Mykologického klubu Nezvěstice.
PF2019.jpg
Pf 2018

Pf 2018

Jak jste si jistě všimli, tyto stránky nejsou aktualizované. Je pro to jednoduché vysvětlení, je to tím, že nemám čas. Veškerý volný čas věnuji stránkám http://www.mykoweb.cz/http://www.mlady-mykolog.cz/
Berte je jako nástupce těchto stránek, děkuji. Libor Hejl
Duben 2017

Duben 2017

Letošní sezona jarních druhů hub
Letošní sezona jarních hub na Plzeňsku byla zvláštní, na některých lokalitách to byla bída s nouzí, někde třeba kačenky české nevyrostly vůbec, za to tam vyrostly vzácnější houby, které jsem na těchto lokalitách nikdy neviděl, a to je navštěvuji pravidelně. Nejvíce mě potěšil letošní poměrně hojný růst krasočíšky žluté, kterou jsme nalezli na 5 lokalitách, vždy pod břízou a topolem osikou. Největší výskyt kačenek jsme zaznamenali v prvním dubnovém týdnu, a to jen na teplých jižních svazích, následující dny a týdny byly i díky drastickým změnám počasí (déšť, sníh i mrazy) pro houby velmi nepříznivé a to se i projevilo na množství a kvalitě nalezených hub. Prostě letošní sezona kačenek byla mnohem horší, než ta minulá. Zato pro růst šťavnatek březnovek v jehličnatých lesích bylo letošní počasí asi ideální, protože jsme nalezli několik nových lokalit, i díky dotazům nálezců do naší poradny. Smrže rostly také, ale jen na skládkách dřeva v jehličnatých lesích, a pak i samozřejmě v záhonech s loňskou mulčovací kůrou. Uvidíme, jak si povedou v měsíci květnu čirůvky májovky a opeňky měnlivé :-)
Pf 2017 MK Nezvěstice.jpg
Vycházka Písek

Vycházka Písek

Vycházka s mykologem v Písku, 26.11.2016
Část pořadatelů
Část pořadatelů
  V neděli 9. a v pondělí 10. října se v areálu nezvěstických chovatelů konala v pořadí již šestá výstava hub, pořádaná tentokrát dvěma spolky, Mykologickým klubem Nezvěstice a spolkem Mladý mykolog. Přesto, že v okolních lesích houby moc nerostou, podařilo se nám nasbírat, určit a vystavit 277 druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub.  Několik druhů se však bohužel nepodařilo přesně identifikovat ani s pomocí mikroskopu, takže skončili buď v koši, nebo některé zajímavější si určovatelé odnesli domů, kde na přesnou identifikaci budou mít mnohem více času. Největší houbou výstavy, která poutala hlavní pozornost návštěvníků, byla plodnice hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), jejíž hmotnost přesahovala 20 kg.
  Kromě houbařské poradny, která probíhala po oba dny, byly součástí výstavy i krátké odborné přednášky pro školy a školky i pro početnější skupinky zájemců. Nejvíce pozornosti a s tím i dotazů směřovalo na odlišení jedlých druhů pečárek od těch nejedlých či jedovatých. Z faktu, že existují i druhy pečárek, po jejichž konzumaci může dojít i k nepříjemným otravám, byli někteří návštěvníci zjevně překvapeni. Jako tradičně místní škola a školka přispěly k dekoraci výstavy díly svých mladých svěřenců.
  Přestože jsme měli z pořádání výstavy velké obavy, jak z důvodu uzavření stávajících vystavovacích prostor v restauraci BON, nebo z nedostatečného růstu hub v okolních lesích, jsme rádi, že se výstava nakonec konala a hodnotíme ji jako velice úspěšnou.
  Za pomoc spojenou s uspořádáním výstavy děkujeme především nezvěstickým chovatelům, kteří nám poskytli své výstavní prostory, a také velmi výkonným sběračům hub, bez kterých bychom neměli co vystavovat. A protože bez návštěvníků by akce ztrácela úplně smysl, tak velké DÍKY všem, co se na nás přišli podívat.

 
Výstava hub v chovatelně v Nezvěsticích 9.-10.října 2016
Výstava hub v chovatelně v Nezvěsticích 9.-10.října 2016
Hřib královský

Hřib královský

Hřib královský (Butyriboletus regius
Kačenky české

Kačenky české

Kačenka česká a ohnivec rakouský, 12.dubna 2016, sev. Plzeňsko
Vycházka 01.jpg

Krátká reportáž z mykologické vycházky v okolí zámku Kozel 28.2.2016

 

     Sešli jsme se v 10.30 na nádraží v Šťáhlavech a vyrazily v počtu 21 účastníků směrem k zámku Kozel. V aleji starých dubů, která lemuje cestu ze Šťáhlav až téměř k zámku Kozel, byla většina dotazů směřována na nebezpečnost parazitických hub na těchto dubech. Asi největším nebezpečím pro tyto stromy je zde ohňovec statný (Phellinus robustus) způsobující bílou hnilobu a tím také jejich narušení. Na některých stromech se vyskytuje skutečně velmi hojně. Jedná se o druh žijící saproparazitickým způsobem života. Využívá jak živé tak odumřelé dřevo, především dubů. Na pařezech dubů jsme objevili i staré plodnice sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus), který je v mládí jedlý a chutný, zejména upravený jako řízky nebo do směsí, vyhlášený recept je sírovec na kari. Nejchutnější je z ovocných stromů.

    V detritu pod duby byla poměrně hojně se vyskytující kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea), která je v dnešním pojetí synonymizována   např. s kržatkou zimní (Tubaria hiemalis). Na starých pařezech dubů byl také hojně se vyskytující síťkovec dubový (Daedalea quercina).

Po krátké zastávce v čajovně pod zámkem, jsme vyrazili podél Lopatského rybníka směrem ke středisku Hájek. Na hrázi rybníka zaujala nejvíce návštěvníky hojně se vyskytují outkovka pestrá (Trametes versicolor) , diskutovalo se o její léčivosti a o imunostimulačních účincích na lidský organismus. Na olších lemujících tok řeky Úslavy byly k vidění také staré plodnice rezavce lesknavého (Inonotus radiatus), jedná se o saproparazitický druh, především právě olší. Na dřevě nejrůznějších listnáčů jsme objevili i lesklokorku ploskou (Ganoderma applanatum).

    V přilehlém lese na padlých kmenech lip byl dostatek penízovky sametonohé (Flamulina velutipes), ovšem již ve stadiu nevhodném ke sběru. Její hlavní makroskopické znaky byly ovšem ještě dobře patrné (bylo možno ukázat jak s jistotou poznat tuto vynikající jedlou houbu) a tak se diskuse stočila k využití tohoto druhu v kuchyni. Zde našlo své místo i ucho Jidášovo (Auricula auricularia-judae), které tu vyrůstalo na starých větvích bezu černého. Na padlé olši rostla v početných skupinách nenápadná a při pohledu shora i nezajímavá klanolístka obecná (Schizophyllum commune), ovšem při otočení a pohledu do rozčísnutých lupenů účastníci rázem obdivovali tento krásný pohled.

    Cestou kolem smrkového lesa jsme na pařezu nalezli anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), sice nejedlý druh houby, ale čerstvé plodnice krásně a intenzivně voní po anýzu nebo fenyklu. Na smrkových šiškách rostly drobné, ale jedlé penízovky smrkové (Strobilurus esculentus) a její nejedlý dvojník helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola), která páchne po kyselině dusičné.

Z dalších nálezů bych ještě zmínil na pařezech dubů rostoucí pařezník obecný (Panellus stipticus), na odumřelých břízách březovník obecný (uvádí se, že má také protirakovinové účinky), nejedlou třepenitku cihlovou (Hypholoma lateritium) a několik blíže neurčených druhů černorosolů (Exidia sp.) a dřevomorů (Hypoxylon).

   Asi nejvzácnější nález dne učinila Eva Legátová na hrázi rybníka pod starými duby a lipami , a to léčivou lesklokorku lesklou (Ganoderma lucidum), zvanou také Reishi, která obvykle roste v oblasti teplomilné květeny.

Libor Hejl

 


 

Exkurze do lesa

Exkurze do lesa

Exkurze do lesů v okolí zámku Kozel s mykology a ochránci přírody pro veřejnost
PF2016B.jpg
13.jpg
V pondělí 28. a v úterý 29. září se v salónu nezvěstické restaurace Bon konala v pořadí již pátá výstava hub, pořádaná spolkem Mykologický klub Nezvěstice. Přesto, že v okolních lesích je obrovské sucho a houby skoro vůbec nerostou, podařilo se nám nasbírat a posléze i určit na 220 druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Návštěvníci ještě během výstavy přinesli ke konzultaci s odborníky své nálezy, některé nakonec i skončily na výstavních stolech a obohatily tak naši výstavu, proto se celkový počet vystavených vzorků vyšplhal na 236 druhů. Několik druhů se však bohužel opět nepodařilo přesně identifikovat ani s pomocí mikroskopu, takže skončili buď v koši (samozřejmě pavučince, holubinky či drobné houby) nebo některé zajímavější si určovatelé odnesli domů, kde na určení budou mít mnohem lepší podmínky a hlavně čas ;-)
Oproti minulým ročníkům výstavy přibyla letos novinka, kterou jsme ocenili nejenom my, určovatelé hub ale hlavně školáci, kteří v rámci výuky výstavu navštívili, a sice náš nový mikroskop, ve kterém byly zřetelné i důležité mikroznaky nutné ke správnému určení vystavených druhů hub. Jako tradičně místní škola a školka přispěly k dekoraci výstavy díly svých mladých svěřenců. Některé obrázky byly tak zdařilé, že možná skončí u pořadatelů doma na zdi J
Letošní výstavu tedy hodnotíme jako úspěšnou a rozhodně nakonec nelitujeme, že jsme ji nezrušili stejně jako tomu bylo letos u ostatních plánovaných mykologických výstav v kraji.
Jediné negativum spatřujeme v tom, že letošní návštěvnost byla o něco nižší, než v uplynulých letech. Přičítáme to jednak tomu, že mezi lidem panuje všeobecné mínění, že houby nerostou a tak nebudeme mít co vystavovat, dále slabší propagaci akce (příště to musíme zlepšit) a také prodlouženému víkendu, který mnozí potencionální návštěvníci využili
k výletům mimo domov.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh výstavy zasloužily, zejména určovatelům Martinovi „Sádlovi“, Honzovi Kaliánovi, sběračce Evě Kalčíkové, pořadatelům Honzovi Šlejskovi - zůstal se mnou až do úplného konce ;-),  celé rodině Jansových, Petrovi „Pítkovi“, Radkovi Štikovi, klukům Winkelhöferovým, kteří nám přivezly zase nějaké skvosty z dalekých míst, samozřejmě mé manželce Lindě, bez ní bych výstavu vůbec neuskutečnil a zrušil ji, všem co nám přinesli třeba i jednu jedinou houbičku a všem ostatním, na které si momentálně nemohu vzpomenout, protože zatím mám v hlavě pořád jen jména hub…
Z organizací děkujeme za podporu Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Základní škole Nezvěstice, Mateřské škole Nezvěstice, Obecnímu úřadu Nezvěstice a restauraci BON Nezvěstice.
A protože bez návštěvníků by akce ztrácela úplně smysl, tak velké DÍKY všem, co se na nás přišli podívat.
Těším se zase na další rok ;-)
předseda   
Plakát

Plakát

Výstava hub v Nezvěsticích
Brigádníci
Brigádníci
Hodně zdraví, štěstí a houbařských úspěchů v roce 2015 přejí nezvěstičtí houbaři
Hodně zdraví, štěstí a houbařských úspěchů v roce 2015 přejí nezvěstičtí houbaři
Zpívání koled 2014
Zpívání koled 2014
Diskotéka pro děti
Diskotéka pro děti
Houbařský bál  2014.jpg
Pořadatelé nezvěstické výstavy hub 2014
Pořadatelé nezvěstické výstavy hub 2014
Výstava hub Nezvěstice 2014.jpg
Společné foto

Společné foto

Účastníci odemykání lesa
Kačenky 6.dubna

Kačenky 6.dubna

10 kg kačenek českých z Plzeňska (koše byly 2) ;-)
Letošní sezona jarních hub na Plzeňsku byla zvláštní, na některých lokalitách to byla bída s nouzí, někde třeba kačenky české nevyrostly vůbec, za to tam vyrostly vzácnější houby, které jsem na těchto lokalitách nikdy neviděl, a to je navštěvuji pravidelně. Nejvíce mě potěšil letošní poměrně hojný růst krasočíšky žluté, kterou jsme nalezli na 5 lokalitách, vždy pod břízou a topolem osikou. Největší výskyt kačenek jsme zaznamenali v prvním dubnovém týdnu, a to jen na teplých jižních svazích, následující dny a týdny byly i díky drastickým změnám počasí (déšť, sníh i mrazy) pro houby velmi nepříznivé a to se i projevilo na množství a kvalitě nalezených hub. Prostě letošní sezona kačenek byla mnohem horší, než ta minulá. Zato pro růst šťavnatek březnovek v jehličnatých lesích bylo letošní počasí asi ideální, protože jsme nalezli několik nových lokalit, i díky dotazům nálezců do naší poradny. Smrže rostly také, ale jen na skládkách dřeva v jehličnatých lesích, a pak i samozřejmě v záhonech s loňskou mulčovací kůrou.
Společné foto účastníků
Společné foto účastníků
Vašík se psem
Vašík se psem
Amálka odemyká
Amálka odemyká
Druhý Vašík odemyká
Druhý Vašík odemyká
Účastníci zpívání
Účastníci zpívání
Kapela Ametyst
Kapela Ametyst
Bubeník ve formě
Bubeník ve formě
Hejlovky v akci
Hejlovky v akci
Nezvěstičtí
Nezvěstičtí
PF 2013

PF 2013

Pozvánka na zpívání koled

Pozvánka na zpívání koled

Premiérově jsme letos uspořádali výstavu hub u nás v Nezvěsticích. Oproti chmurným vyhlídkám na počet vzorků se nakonec sešlo bezmála 200 exponátů, část donesli i sami návštěvníci. Kromě čerstvých hub byly pro ukázku vystaveny i různé druhy hub sušených a naložených. Ohlas měly též obrázky s houbařskou tematikou, vytvořené dětmi nezvěstické ZŠ. Během nedělního odpoledne a pondělka navštívily výstavu více než čtyři stovky návštěvníků, kteří dle ohlasů v návštěvní knize byli veskrze mile překvapeni rozsahem výstavy a výkladem přítomných odborníků. Za pomoc s přípravou výstavy a za odborné vedení náleží velký dík pořadatelů  Aleši Vítovi a Sváťovi Holcovi. A dík patří též všem, kteří nám nasbírali a dovezli houby (Herčus, Pantáta, Luboš Z., Cihelkojc, Učitelka, Kačka, Helenka, Buša aj.) i těm, kteří je přinesli na určení. A v neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům. Hlavně těm, co přispěli do naší pokladničky :-)
pirhula
Přebírka.JPG
Galerie umění.JPG
Zeď úlovků.JPG
Výklad dětem.JPG
Podzimní výstava hub v Nezvěsticích

Podzimní výstava hub v Nezvěsticích

Houbařská vycházka ve Spáleném Poříčí

Houbařská vycházka ve Spáleném Poříčí

1
Chraňte naše krásné lesy a houby v nich !
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one